App đã áp dụng ShopLive

App của một số Shop đã và đang áp dụng hệ thống ShopLive phát livestream, chốt đơn và bán hàng. Bạn có thể tải app về và trải nghiệm như một người dùng.

# Shop Google Play Apple Store
1 Nancy Shop App Nancy Shop trên Google Play App Nancy Shop trên Apple Store
2 CChat Clothes App CChat Clothes trên Google Play App CChat Clothes trên Apple Store
3 Lolita Shop App Lolita Shop trên Google Play App Lolita Shop trên Apple Store
4 HAO Store App HAO Store trên Google Play App HAO Store trên Apple Store
5 Rubi Shop App Rubi Shop trên Google Play App Rubi Shop trên Apple Store
6 Thảo Shop App Thảo Shop trên Google Play App Thảo Shop trên Apple Store