Công cụ bán hàng, quản trị và hỗ trợ khác

Các công cụ, phần mềm, website bổ trợ khác để hệ thống hoạt động hiệu quả. Phần mềm quản trị, chốt đơn, quản lý bán hàng Livestream Pro, website đi kèm. Máy chủ và các thiết bị phần cứng đi kèm.

Phần mềm Livestream Pro

Phần mềm Livestream Pro

Phần mềm Livestream Pro là công cụ giúp bạn: kết nối livestream, bán hàng, chốt đơn, quản trị app, quản trị dữ liệu, quản trị web...

Website danh sách lần livestream, tải app

Website danh sách lần livestream, tải app

Bạn sẽ có một website dạng xxx.shoplive.vn hiển thị danh sách livestream. Trên website sẽ có các nút để tải app. Link website này được gắn trong nội dung share livestream.

Máy chủ dữ liệu, máy chủ phát live

Máy chủ dữ liệu, máy chủ phát live

Bạn sẽ có 2 máy chủ hỗ trợ quá trình chạy: máy chủ lưu dữ liệu + máy chủ phát live. Các máy chủ này phục vụ cho hệ thống của bạn, không phục vụ cho shop khác, không chung chạ đường truyền, dữ liệu.

Thiết bị phần cứng khác

Thiết bị phần cứng khác

Các thiết bị phần cứng hỗ trợ bán hàng như máy in, máy đọc vạch, máy in tem dán... được kết nối với phần mềm Livestream Pro để giúp công việc bán hàng, chốt đơn.