Phân quyền phần mềm giữ xe IO

Phân quyền sử dụng phần mềm giữ xe IO giúp chia quyền, tính năng, màn hình phù hợp với người sử dụng phần mềm. Ví dụ cấp quyền giới hạn với nhân viên giữ xe, cấp quyền đầy đủ với người quản lý. Tính năng phân quyền giúp bảo vệ dữ liệu, tránh gian lận, lạm quyền, tránh nhầm lẫn, giúp ứng dụng chạy nhanh hơn.

Đăng nhập vào phần mềm giữ xe IO bạn cần đăng nhập hai bước:

  • Đăng nhập tài khoản iClick.
  • Đăng nhập tài khoản người dùng để phân quyền.

Chia quyền nhân viên giữ xe IO
Đăng nhập hai bước để vào phần mềm giữ xe IO.

Như vậy quá trình phân quyền áp dụng cho nhân viên đăng nhập bước 2.

Quyền được phân theo nhóm quyền, một người dùng (nhân viên) đăng nhập vào ứng dụng phải thuộc một nhóm quyền. Ví dụ có các nhóm quyền là: nhóm nhân viên giữ xe, nhóm quản lý. Người dùng Nguyễn Văn A thuộc nhóm nhân viên giữ xe, người dùng Nguyễn Văn B thuộc nhóm quản lý. Quyền phân cho nhóm nhân viên giữ xe là chỉ quẹt thẻ xe ra vào. Còn đối với nhóm quản lý thì full quyền. Khi đó Nguyễn Văn A đăng nhập vào ứng dụng chỉ được quẹt thẻ xa ra vào, còn Nguyễn Văn B đăng nhập vào ứng dụng sẽ có đầy đủ tính năng.

Để phân quyền trước hết phải tạo nhóm quyền, sau đó tạo nhân viên đăng nhập và xếp nhân viên này vào nhóm quyền. Sau đó, tiến hành phân quyền cho nhóm quyền.

Chia quyền nhân viên giữ xe IO
Tạo một nhóm quyền mới.

Chia quyền nhân viên giữ xe IO
Tạo một nhân viên thuộc nhóm quyền ở trên.

Chia quyền nhân viên giữ xe IO
Các bước phân quyền.

Những quyền bị hạn chế sẽ được ẩn hoặc vô hiệu hóa đối với nhân viên đăng nhập.

Chia quyền nhân viên giữ xe IO
Ví dụ phân quyền cho nhóm nhân viên giữ xe. Nhân viên này đăng nhập vào chỉ sử dụng được tính năng quẹt thẻ xe. Các tính năng còn lại hoặc bị ẩn hoặc bị vô hiệu hóa.

Để thay đổi nhân viên nội bộ đăng nhập thì cần phải đăng xuất nhân viên đang đăng nhập hiện tại, sau đó đăng nhập lại nhân viên khác.

Chia quyền nhân viên giữ xe IO
Đăng xuất, đăng nhập lại nhân viên khác.

Phần mềm giữ xe IO có tính năng phân quyền, bạn nên sử dụng tính năng này khi có nhiều người cùng dùng app, người dùng thuộc các nhóm khác nhau.

phần mềm giữ xe io quản lý tiền bãi giữ xe phần mềm tính tiền giữ xe phân quyền phần mềm giữ xe phần mềm giữ xe phần mềm giữ xe trên điện thoại

Tác giả: Admin | Đăng lúc: | Lần sửa cuối: 24/12/23 16:06 | Số lượt xem: 4,047