Hướng dẫn

Xử lý quẹt thẻ NFC không nhận

Hướng dẫn xử lý sự cố khi quẹt thẻ NFC với phần mềm giữ xe IO không nhận. Cách xử lý đó là bật lại tính năng đọc thẻ NFC. Trường hợp bạn không xử lý được hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Tác giả: Admin | Lúc: 24/12/23 16:33 | Lần sửa cuối: 24/12/23 16:33 | Số lượt xem: 910

Phân quyền phần mềm giữ xe IO

Hướng dẫn phân quyền với phần mềm giữ xe IO để hạn chế quyền đối với nhóm người dùng như: nhóm nhân viên giữ xe, nhóm kế toán, nhóm quản trị.

Tác giả: Admin | Lúc: 24/12/23 16:06 | Lần sửa cuối: 24/12/23 16:06 | Số lượt xem: 1,230

Hướng dẫn cài đặt quẹt thẻ xe

Hướng dẫn cài đặt quẹt thẻ bao gồm hướng dẫn cài đặt ghi âm, ghi hình, chọn thẻ, phát âm thanh cho ứng dụng giữ xe iO.

Tác giả: Admin | Lúc: 28/11/23 19:15 | Lần sửa cuối: 28/11/23 19:15 | Số lượt xem: 2,163

Hướng dẫn khai báo thẻ NFC

Hướng dẫn khai báo thẻ NFC với ứng dụng giữ xe IO, bạn chỉ cần quẹt thẻ để thêm, quá trình thêm rất nhanh không mất nhiều thời gian. Bạn có thể sử dụng hệ thống giữ xe ngay sau khi thêm thẻ.

Tác giả: Admin | Lúc: 23/11/23 10:32 | Lần sửa cuối: 23/11/23 10:32 | Số lượt xem: 1,350

Phụ kiện cần cho ứng dụng giữ xe IO

Ứng dụng giữ xe IO có thể cần một số phụ kiện để hoạt động tốt hơn nhanh hơn như: micro, hộp để thẻ, mạng, thẻ nhớ...

Tác giả: Admin | Lúc: 12/11/23 10:47 | Lần sửa cuối: 12/11/23 10:47 | Số lượt xem: 3,097