Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: giữ xe thông minh với điện thoại

Hướng dẫn khai báo thẻ NFC

Hướng dẫn khai báo thẻ NFC với ứng dụng giữ xe IO, bạn chỉ cần quẹt thẻ để thêm, quá trình thêm rất nhanh không mất nhiều thời gian. Bạn có thể sử dụng hệ thống giữ xe ngay sau khi thêm thẻ.

Tác giả: Admin | Lúc: 23/11/23 10:32 | Lần sửa cuối: 23/11/23 10:32