Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: hệ thống bãi giữ xe thông minh

Làm sao để sử dụng ứng dụng giữ xe IO?

Các bước đầu tiên để sử dụng hệ thống giữ xe thông minh IO. Bạn cần tải ứng dụng, đăng ký, đăng nhập. Bạn cần đặt mua thẻ NFC. Khi đã có đủ ứng dụng và thẻ NFC chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng.

Tác giả: Admin | Lúc: 09/11/23 09:13 | Lần sửa cuối: 09/11/23 09:13