Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: máy giữ xe thông minh

Hướng dẫn khai báo thẻ NFC

Hướng dẫn khai báo thẻ NFC với ứng dụng giữ xe IO, bạn chỉ cần quẹt thẻ để thêm, quá trình thêm rất nhanh không mất nhiều thời gian. Bạn có thể sử dụng hệ thống giữ xe ngay sau khi thêm thẻ.

Tác giả: Admin | Lúc: 23/11/23 10:32 | Lần sửa cuối: 23/11/23 10:32

Phụ kiện cần cho ứng dụng giữ xe IO

Ứng dụng giữ xe IO có thể cần một số phụ kiện để hoạt động tốt hơn nhanh hơn như: micro, hộp để thẻ, mạng, thẻ nhớ...

Tác giả: Admin | Lúc: 12/11/23 10:47 | Lần sửa cuối: 12/11/23 10:47