Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: máy quét thẻ xe

Xử lý quẹt thẻ NFC không nhận

Hướng dẫn xử lý sự cố khi quẹt thẻ NFC với phần mềm giữ xe IO không nhận. Cách xử lý đó là bật lại tính năng đọc thẻ NFC. Trường hợp bạn không xử lý được hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Tác giả: Admin | Lúc: 24/12/23 16:33 | Lần sửa cuối: 24/12/23 16:33

Hướng dẫn cài đặt quẹt thẻ xe

Hướng dẫn cài đặt quẹt thẻ bao gồm hướng dẫn cài đặt ghi âm, ghi hình, chọn thẻ, phát âm thanh cho ứng dụng giữ xe iO.

Tác giả: Admin | Lúc: 28/11/23 19:15 | Lần sửa cuối: 28/11/23 19:15