Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm giữ xe trên điện thoại

Giữ xe vé tháng, vé lượt vãng lai

Phần mềm giữ xe thông minh IO có đầy đủ nghiệp vụ giữ xe theo tháng, giữ xe lượt - vãng lai. Giúp cho bạn có thể ứng dụng phần mềm để quản lý bãi giữ xe như chung cư, nhà trọ các cơ sở lưu trú hoặc xe thường xuyên lui tới.

Tác giả: Admin | Lúc: 12/06/24 09:21 | Lần sửa cuối: 12/06/24 09:21

Sử dụng nhiều điện thoại với dữ liệu đồng bộ online

Sử dụng nhiều điện thoại với dữ liệu đặt ở máy chủ online để hệ thống phù hợp với các bãi giữ xe lớn, lượng xe ra vào nhiều, các bãi giữ xe có nhiều cổng, các bãi giữ xe có cổng vào-ra cách xa nhau... Điện thoại chỉ cần kết nối mạng là sử dụng được. Với tính năng này phần mềm giữ xe có thể mở rộng thêm nhiều tính năng hữu ích khác.

Tác giả: Admin | Lúc: 20/05/24 14:57 | Lần sửa cuối: 20/05/24 14:57