Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm quản lý bãi giữ xe

Làm sao để sử dụng ứng dụng giữ xe IO?

Các bước đầu tiên để sử dụng hệ thống giữ xe thông minh IO. Bạn cần tải ứng dụng, đăng ký, đăng nhập. Bạn cần đặt mua thẻ NFC. Khi đã có đủ ứng dụng và thẻ NFC chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng.

Tác giả: Admin | Lúc: 09/11/23 09:13 | Lần sửa cuối: 09/11/23 09:13

Tôi đang giữ xe bằng phiếu giấy có nên nâng cấp lên không?

Nâng cấp bãi giữ xe thủ công sử dụng phiếu giấy lên sử dung ứng dụng giữ xe IO và sử dụng thẻ nhựa NFC để quản lý tốt hơn, nhanh hơn.

Tác giả: Admin | Lúc: 09/11/23 09:13 | Lần sửa cuối: 09/11/23 09:13

Ứng dụng giữ xe IO - người bạn của bác bảo vệ

Ứng dụng giữ xe IO được thiết kế đơn giản, sử dụng ngay trên điện thoại cá nhân vì vậy rất dễ sử dụng. Bác bảo vệ nào cũng có thể làm quen và sử dụng thành thạo trong vài phút. Biết bấm điện thoại là biết dùng. Chúng tôi luôn tối ưu để sản phẩm thân thiện hơn nữa và luôn giúp đỡ bạn khi cần hỗ trợ.

Tác giả: Admin | Lúc: 08/11/23 16:22 | Lần sửa cuối: 08/11/23 16:22