Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: phần mềm quét thẻ xe

Xử lý quẹt thẻ NFC không nhận

Hướng dẫn xử lý sự cố khi quẹt thẻ NFC với phần mềm giữ xe IO không nhận. Cách xử lý đó là bật lại tính năng đọc thẻ NFC. Trường hợp bạn không xử lý được hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Tác giả: Admin | Lúc: 24/12/23 16:33 | Lần sửa cuối: 24/12/23 16:33